top of page

Verbinding | respect | betrokkenheid | aandacht | open hart

 

 

Door deze basishouding en met mijn vakkennis, werkervaring en persoonlijke ervaringen wil ik een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van anderen. Mijn werkwijze is gebaseerd op stilte, volle aandacht, warm en in alle openheid vanuit een veilige basis. Met respect voor ieders eigenheid en zonder oordeel, nodig ik je uit te onderzoeken wie jij bent en van hieruit te kunnen leven.
 

Lichaamsgerichte therapie gaat uit van de visie dat lichaam en geest één zijn en niet gescheiden van elkaar behandeld kunnen worden. Deze manier kan je bewust maken van jouw gevoelsleven, de wijze waarop je omgaat met lastige situaties, contact maakt met jezelf en anderen, en jouw relatie met je lichaam. 

Met alle vormen van behandelingen vind ik het belangrijk dat jij je helemaal veilig voelt.

Mijn ervaring is dat wanneer ik vertraag,  ik veel meer in het nu leef.
Door te vertragen, gun ik mijzelf de ruimte, de leegte, om het leven vollediger te ervaren. 
Wanneer ik een behandeling geef vertraag ik, ik kom in een stil-gebied, meditatie.
Daar waar iets zichtbaar mag worden.

De therapie kan beginnen bij je rode draad in je leven / de thema die steeds weer in je leven terug komt. Samen kijken, voelenen ont-dekken we wat de rode draad voor je betekent. Welke overlevingsstijl of strategieën zijn er. Denk aan moeite hebben met relaties, met je gezondheid, met het hebben van een fijn en veilig thuis. ( zie voor wie)Verlangen; de wens om iets anders te beleven, te doen, iets van jezelf; wat tot nu toe niet lukt.  De wens om te veranderen komt voort uit een verlangen om de weg naar jezelf terug te vinden, om te leven zoals dat bij je past. Werkelijk vanuit je eigen behoeften en verlangens.

KINDSDEEL
Een kind hoort te spelen en te ontdekken, zich te ontwikkelen, nieuwsgierig zijn, een kind is onschuldig.

Ik werk veel met je "innerlijk kind'" deze staat voor onverwerkte of onafgeronde emoties uit jouw eerste levensjaren, want naast fijne ervaringen hebben wij als kind ook pijnlijke ervaringen gekend. Zoals het "niet gezien worden", "niet gehoord worden", voor jouw belevenis "niet ontvangen wat jij nodig hebt". Hoe klein we ook waren, we hebben op zulke momenten eerder genoemde overtuigingen aangenomen en om te overleven allemaal persoonlijke overleefstrategieën op bedacht.   
Bij de pagina TRAUMA is een illustratie over het innerlijk kind.

bottom of page